[{"id":"1","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar shu jumladan","G2":"2811.3","G3":"55.7","G4":"100"},{"id":"2","G1":"Markazlashgan investitsiyalar:","G2":"504.2","G3":"47.2","G4":"17.9"},{"id":"3","G1":"byudjet mablag`lari","G2":"76.40000000000001","G3":"45.5","G4":"2.7"},{"id":"4","G1":"davlat maqsadli fond mablag`lari","G2":"104","G3":"66","G4":"3.7"},{"id":"5","G1":"bolalar sportini rivojlantirish fondi mablag`lari","G2":"15.6","G3":"195.4","G4":"0.6"},{"id":"6","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag`lari","G2":"268.3","G3":"38.6","G4":"9.5"},{"id":"7","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari ","G2":"39.9","G3":"102.4","G4":"1.4"},{"id":"8","G1":"Markazlashmagan investitsiyalar","G2":"2307.1","G3":"58.1","G4":"82.09999999999999"},{"id":"9","G1":"korxonalarning o`z mablag`lari","G2":"649.3","G3":"63.3","G4":"23.1"},{"id":"10","G1":"aholi mablag`lari","G2":"334.9","G3":"113","G4":"11.9"},{"id":"11","G1":"to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"1174","G3":"46.5","G4":"41.8"},{"id":"12","G1":"boshka xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"28.4","G3":"78.7","G4":"1"},{"id":"13","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag`lari","G2":"120.5","G3":"122.4","G4":"4.3"}]