1Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar shu jumladan2811.355.71002Markazlashgan investitsiyalar:504.247.217.93byudjet mablag`lari76.4000000000000145.52.74davlat maqsadli fond mablag`lari104663.75bolalar sportini rivojlantirish fondi mablag`lari15.6195.40.66tiklanish va taraqqiyot fondi mablag`lari268.338.69.57hukumat kafolati ostida chet el kreditlari 39.9102.41.48Markazlashmagan investitsiyalar2307.158.182.099999999999999korxonalarning o`z mablag`lari649.363.323.110aholi mablag`lari334.911311.911to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiya va kreditlar117446.541.812boshka xorijiy investitsiya va kreditlar28.478.7113tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag`lari120.5122.44.3