Исломий;2079 Хristian;157 Yahudiy;8 Bahoiy jamoasi;6 Krishna jamiyati;1 Budda ibodatxonasi;1