Jami ketgan O`zbekiston Respublikasi fuqorolari (tashrif buyuruvchilar) / Всего выехало граждан Республики Узбекистан (посетителей);1056.1;861.6;100.0;100.0;55.1;44.9 Shu jumladan, turistik / В том числе туристическая;62.4;104.4;5.9;12.1;37.4;62.6 Davolanish / лечение;36.3;19.4;3.4;2.3;65.2;34.8 Qarindoshlarga tashrif / посещение родственников;934.7;621.0;88.5;72.1;60.1;39.9 O`qish / учёба;5.8;4.5;0.6;0.5;56.5;43.5 Xizmat yuzasidan / деловая;15.3;98.4;1.5;11.4;13.5;86.5 Tijorat maqsadida / коммерческая;1.5;13.9;0.1;1.6;9.7;90.3