[{"id":"1","G1":"Jami ketgan O`zbekiston Respublikasi fuqorolari (tashrif buyuruvchilar) / Всего выехало граждан Республики Узбекистан (посетителей)","G2":"1056.1","G3":"861.6","G4":"100.0","G5":"100.0","G6":"55.1","G7":"44.9"},{"id":"2","G1":"Shu jumladan, turistik / В том числе туристическая","G2":"62.4","G3":"104.4","G4":"5.9","G5":"12.1","G6":"37.4","G7":"62.6"},{"id":"3","G1":"Davolanish / лечение","G2":"36.3","G3":"19.4","G4":"3.4","G5":"2.3","G6":"65.2","G7":"34.8"},{"id":"4","G1":"Qarindoshlarga tashrif / посещение родственников","G2":"934.7","G3":"621.0","G4":"88.5","G5":"72.1","G6":"60.1","G7":"39.9"},{"id":"5","G1":"O`qish / учёба","G2":"5.8","G3":"4.5","G4":"0.6","G5":"0.5","G6":"56.5","G7":"43.5"},{"id":"6","G1":"Xizmat yuzasidan / деловая","G2":"15.3","G3":"98.4","G4":"1.5","G5":"11.4","G6":"13.5","G7":"86.5"},{"id":"7","G1":"Tijorat maqsadida / коммерческая","G2":"1.5","G3":"13.9","G4":"0.1","G5":"1.6","G6":"9.7","G7":"90.3"}]