1Jami ketgan O`zbekiston Respublikasi fuqorolari (tashrif buyuruvchilar) / Всего выехало граждан Республики Узбекистан (посетителей)1056.1861.6100.0100.055.144.92Shu jumladan, turistik / В том числе туристическая62.4104.45.912.137.462.63Davolanish / лечение36.319.43.42.365.234.84Qarindoshlarga tashrif / посещение родственников934.7621.088.572.160.139.95O`qish / учёба5.84.50.60.556.543.56Xizmat yuzasidan / деловая15.398.41.511.413.586.57Tijorat maqsadida / коммерческая1.513.90.11.69.790.3