[{"id":"1","G1":"jami","G2":"12212","G3":"100","G4":"11553","G5":"100\r"},{"id":"2","G1":"sanoat","G2":"1783","G3":"14,6","G4":"1692","G5":"14,6\r"},{"id":"3","G1":"qurilish","G2":"1140","G3":"9,3","G4":"1098","G5":"9,5\r"},{"id":"4","G1":"qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi","G2":"1534","G3":"12,6","G4":"1425","G5":"12,3\r"},{"id":"5","G1":"savdo","G2":"2573","G3":"21,1","G4":"2373","G5":"20,5\r"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"465","G3":"3,8","G4":"436","G5":"3,8\r"},{"id":"7","G1":"axborot va aloqa","G2":"189","G3":"1,5","G4":"157","G5":"1,4\r"},{"id":"8","G1":"yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish","G2":"840","G3":"6,9","G4":"799","G5":"6,9\r"},{"id":"9","G1":"sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish","G2":"342","G3":"2,8","G4":"342","G5":"3\r"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish","G2":"3346","G3":"27,4","G4":"3231","G5":"28\r"}]