iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi;534,7;117,9 tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash;7,6;108,3 shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati;7,6;108,3 qayta ishlash sanoati, shu jumladan:;475,9;116,8 oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish;136,6;119,4 to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish;217,4;111 yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish;6,5;111 yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish;0,5;95,3 kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish;16,8;119,9 asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish;0,0925;107,7 boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish;20,9;106 metallurgiya sanoati;7,5;111,4 avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni tahmirlash va o'rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish;7,6;92,4 kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish;0,9;111,3 elektr uskunalar ishlab chiqarish;26,1;127,6 shu jumladan, boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish;35;167,8 elektr, gaz, bug' bilan tahminlash va havoni konditsiyalash;46,9;133,5 "suv bilan tahminlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish";4,3;107,9 iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish, shu jumladan:;256,1;117,8 oziq-ovqat tovarlari;117,8;120,1 nooziq-ovqat tovarlari;138,3;115,9