[{"id":"1","G1":"iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi","G2":"534,7","G3":"117,9\r"},{"id":"2","G1":"tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash","G2":"7,6","G3":"108,3\r"},{"id":"3","G1":"shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati","G2":"7,6","G3":"108,3\r"},{"id":"4","G1":"qayta ishlash sanoati, shu jumladan:","G2":"475,9","G3":"116,8\r"},{"id":"5","G1":"oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish","G2":"136,6","G3":"119,4\r"},{"id":"6","G1":"to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"217,4","G3":"111\r"},{"id":"7","G1":"yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsul","G2":"6,5","G3":"111\r"},{"id":"8","G1":"yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish","G2":"0,5","G3":"95,3\r"},{"id":"9","G1":"kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish","G2":"16,8","G3":"119,9\r"},{"id":"10","G1":"asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish","G2":"0,0925","G3":"107,7\r"},{"id":"11","G1":"boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"20,9","G3":"106\r"},{"id":"12","G1":"metallurgiya sanoati","G2":"7,5","G3":"111,4\r"},{"id":"13","G1":"avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunala","G2":"7,6","G3":"92,4\r"},{"id":"14","G1":" kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish","G2":"0,9","G3":"111,3\r"},{"id":"15","G1":"elektr uskunalar ishlab chiqarish","G2":"26,1","G3":"127,6\r"},{"id":"16","G1":"shu jumladan, boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish","G2":"35","G3":"167,8\r"},{"id":"17","G1":"elektr, gaz, bug' bilan tahminlash va havoni konditsiyalash","G2":"46,9","G3":"133,5\r"},{"id":"18","G1":"\"suv bilan tahminlash","G2":" kanalizatsiya ","G3":"4,3"},{"id":"19","G1":"iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish, shu jumladan:","G2":"256,1","G3":"117,8\r"},{"id":"20","G1":"oziq-ovqat tovarlari","G2":"117,8","G3":"120,1\r"},{"id":"21","G1":"nooziq-ovqat tovarlari","G2":"138,3","G3":"115,9\r"}]