1iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi534,7117,9 2tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash7,6108,3 3shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati7,6108,3 4qayta ishlash sanoati, shu jumladan:475,9116,8 5oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish136,6119,4 6to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish217,4111 7yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsul6,5111 8yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish0,595,3 9kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish16,8119,9 10asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish0,0925107,7 11boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish20,9106 12metallurgiya sanoati7,5111,4 13avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunala7,692,4 14 kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish0,9111,3 15elektr uskunalar ishlab chiqarish26,1127,6 16shu jumladan, boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish35167,8 17elektr, gaz, bug' bilan tahminlash va havoni konditsiyalash46,9133,5 18"suv bilan tahminlash kanalizatsiya 4,319iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish, shu jumladan:256,1117,8 20oziq-ovqat tovarlari117,8120,1 21nooziq-ovqat tovarlari138,3115,9