tashilgan yuk, mln. tn.;5,7;105,1 Yuk aylanmasi, mln. tn-km.;174,9;107,4 transportda tashilgan yo'lovchilar, mln.yo'lovchi;46,5;106,9 yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km;424,9;107,3