1tashilgan yuk, mln. tn.5,7105,1 2Yuk aylanmasi, mln. tn-km.174,9107,4 3transportda tashilgan yo'lovchilar, mln.yo'lovchi46,5106,9 4yo'lovchi aylanmasi, mln. yo'lovchi-km424,9107,3