[{"id":"1","G1":"tovar aylanmasi, shu jumladan: ","G2":"735589,1","G3":"112,2","G4":"100\r"},{"id":"2","G1":"yirik savdo korxonalari","G2":"46090","G3":"132,2","G4":"6,3\r"},{"id":"3","G1":"kichik tadbirkorlik ","G2":"689499,1","G3":"111,1","G4":"93,7\r"}]