Foydalanuvchilar soni (ming kishi);133261;162690;22,10% Tashriflar soni (ming kishi);211368;218492;3,40% Kitob berish (ming birlik);1155712;1197312;3,60% Ma’lumot-axborot xizmati (ming birlik);110235;121968;10,60% Rasmiy veb-sayt orqali tashriflar;32242;37412;16% Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar;171633;177330;3,30% Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar);41/1189;37/857; Yangi kelib tushgan adabiyotlar va muhim sanalar ko'rgazmalari;27;37;37% Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar;28;42;50% Fond (ming saqlov birligi);7052437;7249905;2,80% Bosma nashrlar;8579;18570;2 barobar Elektron nashrlarga buyurtma;5;5;% Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi;524291;659358;25,80% To'liq matnli elektron nashrlar;7052437;7249905;2,80%