[{"id":"1","G1":"Foydalanuvchilar soni (ming kishi)","G2":"133261","G3":"162690","G4":"22,10%\r"},{"id":"2","G1":"Tashriflar soni (ming kishi)","G2":"211368","G3":"218492","G4":"3,40%\r"},{"id":"3","G1":"Kitob berish (ming birlik)","G2":"1155712","G3":"1197312","G4":"3,60%\r"},{"id":"4","G1":"Ma’lumot-axborot xizmati (ming birlik)","G2":"110235","G3":"121968","G4":"10,60%\r"},{"id":"5","G1":"Rasmiy veb-sayt orqali tashriflar","G2":"32242","G3":"37412","G4":"16%\r"},{"id":"6","G1":"Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar","G2":"171633","G3":"177330","G4":"3,30%\r"},{"id":"7","G1":"Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar)","G2":"41/1189","G3":"37/857","G4":"\r"},{"id":"8","G1":"Yangi kelib tushgan adabiyotlar va muhim sanalar ko'rgazmalari","G2":"27","G3":"37","G4":"37%\r"},{"id":"9","G1":"Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar","G2":"28","G3":"42","G4":"50%\r"},{"id":"10","G1":"Fond (ming saqlov birligi)","G2":"7052437","G3":"7249905","G4":"2,80%\r"},{"id":"11","G1":"Bosma nashrlar","G2":"8579","G3":"18570","G4":"2 barobar\r"},{"id":"12","G1":"Elektron nashrlarga buyurtma","G2":"5","G3":"5","G4":"%\r"},{"id":"13","G1":"Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi","G2":"524291","G3":"659358","G4":"25,80%\r"},{"id":"14","G1":"To'liq matnli elektron nashrlar","G2":"7052437","G3":"7249905","G4":"2,80%"}]