1Foydalanuvchilar soni (ming kishi)13326116269022,10% 2Tashriflar soni (ming kishi)2113682184923,40% 3Kitob berish (ming birlik)115571211973123,60% 4Ma’lumot-axborot xizmati (ming birlik)11023512196810,60% 5Rasmiy veb-sayt orqali tashriflar322423741216% 6Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar1716331773303,30% 7Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar)41/118937/857 8Yangi kelib tushgan adabiyotlar va muhim sanalar ko'rgazmalari273737% 9Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar284250% 10Fond (ming saqlov birligi)705243772499052,80% 11Bosma nashrlar8579185702 barobar 12Elektron nashrlarga buyurtma55% 13Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi52429165935825,80% 14To'liq matnli elektron nashrlar705243772499052,80%