[{"id":"1","G1":"Davlat investitsiya loyihalari-2017","G2":"46","G3":"96.60\r"},{"id":"2","G1":"PQ-2505","G2":"180","G3":"595.89\r"},{"id":"3","G1":"PQ-2716","G2":"254","G3":"144.18\r"}]