1Davlat investitsiya loyihalari-20174696.60 2PQ-2505180595.89 3PQ-2716254144.18