Uzb;Andijon min-viy filiali b-cha jami:;6,044 Uzb;Namangan min-viy filiali buyicha jami:;4,694 Uzb;Fargona mintaqaviy filiali buyicha jami:;5,260 Uzb;Sirdaryo mintaqaviy filiali buyicha jami:;2,102 Uzb;Samarqand mintaqaviy filiali buyicha jami:;2,235 Uzb;Qashqadaryo mintaqaviy filiali buyicha jami:;16,218 Uzb;Surxondaryo mintaqaviy filiali buyicha jami:;1,422 Uzb;Navoiy mintakaviy filiali buyicha jami:;2,531 Uzb;Buxoro mintaqaviy filiali buyicha jami:;8,503 Uzb;Xorazm mintaqaviy filiali buycha jami:;1,798 Uzb;Qoraqolpog‘iston mintaqaviy filiali buyicha jami:;3,214 Uzb;Toshkent viloyati mintaqaviy filiali buyicha jami:;5,796 Uzb;Toshkent shaxar mintaqaviy filiali buyicha jami:;18,219 Uzb;Markaziy Amaliyet mintaqaviy filiali buyicha jami:;2,927 Uzb;Amaliyot boshqarmasi buyicha jami:;1,489 Uzb;Uz SKB buyicha jami:;82,452 Ru;Андижанский рег. Филиал;6,044 Ru;Наманганский рег.филиал;4,694 Ru;Ферганский рег.филиал;5,260 Ru;Сырдарьинский рег.филиал;2,102 Ru;Самаркандский рег.филиал;2,235 Ru;Кашкадарьинский рег.филиал;16,218 Ru;Сурхандарьинский филиал;1,422 Ru;Навоийский рег.филиал;2,531 Ru;Бухарский рег.филиал;8,503 Ru;Хорезмский рег.филиал;1,798 Ru;Коракалпакстанский рег.филиал;3,214 Ru;Ташкентский обл.рег.филиал;5,796 Ru;Ташкентский гор.рег.филиал;18,219 Ru;Центральный операционный рег.филиал;2,927 Ru;ОПЕРУ;1,489 Ru;Всего по УзПСБ:;82,452