[{"id":"1","G1":"Elektr energiyani ishlab chiqarish:","G2":"","G3":""},{"id":"2","G1":"O`zbekiston Respublikasi bo`yicha ","G2":"mlrd. kVt·s ","G3":"16.4"},{"id":"3","G1":"“O`zbekenergo” AJ bo`yicha ","G2":"- “ -","G3":"16,1"},{"id":"4","G1":"shu jumladan: IESlarda ","G2":"- “ -","G3":"15,0"},{"id":"5","G1":" GESlarda","G2":"- “ -","G3":"1,1"},{"id":"6","G1":"blokstansiyalar bo`yicha","G2":"- “ -","G3":"0,3"},{"id":"7","G1":"Elektr energiyasi eksporti ","G2":"- “ -","G3":"0,6"},{"id":"8","G1":"Issiqlik energiyasini yetkazib berish","G2":"mln.Gkal","G3":"2.7"},{"id":"9","G1":"Investitsion loyihalar bo`yicha jami o`zlashtirilgan","G2":"mlrd.so`m","G3":"71.09999999999999"},{"id":"10","G1":"shu jumladan:","G2":"mlrd.so`m","G3":"50.6"},{"id":"11","G1":"- xususiy mablag‘lar","G2":"","G3":""},{"id":"12","G1":"- O`zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlar","G2":"- “ -","G3":"20,5"}]