1Elektr energiyani ishlab chiqarish:2O`zbekiston Respublikasi bo`yicha mlrd. kVt·s 16.43“O`zbekenergo” AJ bo`yicha - “ -16,14shu jumladan: IESlarda - “ -15,05 GESlarda- “ -1,16blokstansiyalar bo`yicha- “ -0,37Elektr energiyasi eksporti - “ -0,68Issiqlik energiyasini yetkazib berishmln.Gkal2.79Investitsion loyihalar bo`yicha jami o`zlashtirilganmlrd.so`m71.0999999999999910shu jumladan:mlrd.so`m50.611- xususiy mablag‘lar12- O`zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlar- “ -20,5