Yalpi hududiy mahsulot;61,6;61,9 Sanoat;48,9;52,3 Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi;97,3;97,4 Investitsiyalar;65,8;67,8 Qurilish;96,5;95,3 Chakana savdo;94,7;93,7 Bandlik ko'rsatkichi;81,2;81,5 Eksport;49,3;60,6 Import;82,4;77,4