1Yalpi hududiy mahsulot61,661,9 2Sanoat48,952,3 3Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi97,397,4 4 Investitsiyalar65,867,8 5Qurilish96,595,3 6Chakana savdo94,793,7 7Bandlik ko'rsatkichi81,281,5 8Eksport49,360,6 9Import82,477,4