[{"id":"1","G1":"Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni «O'TY» AJ korxonalarida","G2":"4\r"},{"id":"2","G1":"Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida","G2":"92\r"},{"id":"3","G1":"Seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari, shu jumladan «O'TY» AJ korxonalarida","G2":"2212\r"},{"id":"4","G1":"Seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari, shu jumladan vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida","G2":"-\r"},{"id":"5","G1":"Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni «O'TY» AJ korxonalarida","G2":"9261\r"},{"id":"6","G1":"Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida","G2":"9261\r"},{"id":"7","G1":"Temir yo'l transporti sohasida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy hujjat soni","G2":"3\r"},{"id":"8","G1":"Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash savollari bo'yicha ommaviy axborot vositalarida chiqishlar tashkil qilindi, shu jumladan","G2":"59\r"},{"id":"9","G1":"Gazetalarda maqolalarni bosib chiqarish","G2":"21\r"},{"id":"10","G1":"Ommaviy axborot vositalarida teleko'rsatuv tashkil etish","G2":"7\r"},{"id":"11","G1":"Radio orqali chiqish qilish","G2":"2\r"},{"id":"12","G1":"Veb-saytlarda maqolalar e’lon qilish","G2":"18\r"},{"id":"13","G1":"","G2":"\r"},{"id":"14","G1":"","G2":"\r"},{"id":"15","G1":"","G2":"\r"},{"id":"16","G1":"","G2":"\r"},{"id":"17","G1":"","G2":"\r"},{"id":"18","G1":"","G2":"\r"},{"id":"19","G1":"","G2":"\r"},{"id":"20","G1":"","G2":"\r"}]