1Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni «O'TY» AJ korxonalarida4 2Tekshiruvchi organlarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashining reja-tizimi asosida o`tkazilgan tekshirishlar soni vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida92 3Seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari, shu jumladan «O'TY» AJ korxonalarida2212 4Seminar-mashg'ulotlar va profilaktika ishlari, shu jumladan vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida- 5Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni «O'TY» AJ korxonalarida9261 6Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog`liq korxonalarning ishtirok etgan xodimlari soni vazirlik va idoralarning quyidagi korxonalarida9261 7Temir yo'l transporti sohasida tashishlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy hujjat soni3 8Temir yo'l transportida tashishlar xavfsizligini ta'minlash savollari bo'yicha ommaviy axborot vositalarida chiqishlar tashkil qilindi, shu jumladan59 9Gazetalarda maqolalarni bosib chiqarish21 10Ommaviy axborot vositalarida teleko'rsatuv tashkil etish7 11Radio orqali chiqish qilish2 12Veb-saytlarda maqolalar e’lon qilish18 13 14 15 16 17 18 19 20