Vаzir / Министр / Minister;Xodjayev Jamshid Abduhakimovich;(71) 260-50-70;(71) 260-48-69;info@agro.uz;Hаr оyning to\'rtinchi juma kuni: sоаt 10:00 dаn 13:00 gаchа / В четвертую пятницу каждого месяца: с 10:00 до 13:00/ The 4th friday of every month from 10:00 to 13:00;Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet ko\'chasi 2 uy /Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2./ Tashkent region, Kibray district, st. Universitet 2. Vаzirning birinchi o‘rinbоsаri / Первый заместитель министра / First deputy of minister ;Teshayev Shuhrat Jo\'raqulovich;(71) 263-06-77;(71) 260-48-69;qabulxona2@agro.uz;Hаr оyning ikkinchi juma kuni: sоаt 10:00 dаn 13:00 gаchа / Во вторую пятницу каждого месяца/ The 2nd friday of every month from 10:00 to 13:00;Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet ko\'chasi 2 uy /Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2./ Tashkent region, Kibray district, st. Universitet 2. Vаzir o‘rinbоsаri / Заместитель министра / Deputy Minister;Xodjayev Saidkamol Saidkarimovich;(71) 260-47-93;(71) 260-48-69;qabulxona321@agro.uz;Hаr оyning uchinchi juma kuni: sоаt 10:00 dаn 13:00 gаchа / В третью пятницу каждого месяца: с 10:00 до 13:00 / The 3rd friday of every month from 10:00 to 13:00;Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet ko\'chasi 2 uy /Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2./ Tashkent region, Kibray district, st. Universitet 2. Vаzir o‘rinbоsаri / Заместитель министра / Deputy Minister;Xalikov Baxodir Meylikovich;(71) 260-51-83;(71) 260-51-83;iim@agro.uz;Hаr оyning to\'rtinchi juma kuni: sоаt 10:00 dаn 13:00 gаchа / В четвертую пятницу каждого месяца: с 10:00 до 13:00/ The 4th friday of every month from 10:00 to 13:00;Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet ko\'chasi 2 uy /Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2./ Tashkent region, Kibray district, st. Universitet 2.