yirik shoxli qoramol, shu jumladan:;895,2;104,6 fermer xo'jaliklarining;29,2;111,9 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;857,1;103,9 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;8,9;184,6 ulardan sigirlar, shu jumladan:;249,8;101,9 fermer xo'jaliklarining;10,2;103,7 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;237,6;101,6 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;2;127,1 qo'y va echkilar, shu jumladan:;1 929,1;104,6 fermer xo'jaliklarining;175;128,9 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1 616,3;102,7 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;137,8;102,9 otlar, shu jumladan:;22,6;101,1 fermer xo'jaliklarining;1,6;104,7 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;19,9;100,4 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;1,1;110,5 parrandalar, shu jumladan:;2 735,1;106,4 fermer xo'jaliklarining;113,6;108,4 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1 969,5;103,8 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;652;114,7