[{"id":"1","G1":"yirik shoxli qoramol, shu jumladan:","G2":"895,2","G3":"104,6\r"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"29,2","G3":"111,9\r"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"857,1","G3":"103,9\r"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"8,9","G3":"184,6\r"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar, shu jumladan:","G2":"249,8","G3":"101,9\r"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"10,2","G3":"103,7\r"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"237,6","G3":"101,6\r"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"2","G3":"127,1\r"},{"id":"9","G1":"qo'y va echkilar, shu jumladan:","G2":"1","G3":"104,6\r"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"175","G3":"128,9\r"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1","G3":"102,7\r"},{"id":"12","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"137,8","G3":"102,9\r"},{"id":"13","G1":"otlar, shu jumladan:","G2":"22,6","G3":"101,1\r"},{"id":"14","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"1,6","G3":"104,7\r"},{"id":"15","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"19,9","G3":"100,4\r"},{"id":"16","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"1,1","G3":"110,5\r"},{"id":"17","G1":"parrandalar, shu jumladan:","G2":"2","G3":"106,4\r"},{"id":"18","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"113,6","G3":"108,4\r"},{"id":"19","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1","G3":"103,8\r"},{"id":"20","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"652","G3":"114,7\r"}]