1yirik shoxli qoramol, shu jumladan:895,2104,6 2fermer xo'jaliklarining29,2111,9 3dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining857,1103,9 4qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning8,9184,6 5ulardan sigirlar, shu jumladan:249,8101,9 6fermer xo'jaliklarining10,2103,7 7dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining237,6101,6 8qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning2127,1 9qo'y va echkilar, shu jumladan:1104,6 10fermer xo'jaliklarining175128,9 11dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1102,7 12qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning137,8102,9 13otlar, shu jumladan:22,6101,1 14fermer xo'jaliklarining1,6104,7 15dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining19,9100,4 16qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning1,1110,5 17parrandalar, shu jumladan:2106,4 18fermer xo'jaliklarining113,6108,4 19dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1103,8 20qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning652114,7