20260918;2072587;Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Abdirov ko'chasi 1;358-9;270;214;3903 200357981;2140219;Ajiniyaz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;A.Do'snazarov ko'cha;61222;270;226;4423 202601843;16944476;Tashkent pediatriya meditsina inistitutыnыn Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Kurbanova ko'chasi 2;223-6;270;212;3873 204589604;19134252;Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Abdanbetova ko'chasi;229-8;270;226;3903 205771844;20265953;Tashkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Sh.Rashidova ko'chas;508-9;270;226;3593 206964627;22436531;O'zbekiston respublikasi sport va ma'daniyat instituti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Xurliman boqshi qiz;223-8;270;212;5674 207212944;25265225;Toshkent davlat stomatologiya instituti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nuku;Qurbonov ko'chasi, 2;61226;270;226;3873