asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:;965.5;45.2;100 markazlashgan investitsiyalar:;194.5;42.4;20.1 byudjet mablag'lari;106.5;153.8;11 davlat maqsadli fond mablag'lari;50.3;56.9;5.2 tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari;27.8;11.3;2.9 hukumat kafolati ostida chet el kreditlari;5.1;11.9;0.5 markazlashmagan investitsiyalar:;771;46;79.90000000000001 korxonalarning o'z mablag'lari;360.1;68.8;37.3 aholi mablag'lari;202.8;109.6;21 to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar;56.4;6,1 м.;5.9 tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari;151.7;2,3 м.;15.7