[{"id":"1","G1":"asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:","G2":"965.5","G3":"45.2","G4":"100"},{"id":"2","G1":"markazlashgan investitsiyalar:","G2":"194.5","G3":"42.4","G4":"20.1"},{"id":"3","G1":"byudjet mablag'lari","G2":"106.5","G3":"153.8","G4":"11"},{"id":"4","G1":"davlat maqsadli fond mablag'lari","G2":"50.3","G3":"56.9","G4":"5.2"},{"id":"5","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari","G2":"27.8","G3":"11.3","G4":"2.9"},{"id":"6","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari","G2":"5.1","G3":"11.9","G4":"0.5"},{"id":"7","G1":"markazlashmagan investitsiyalar:","G2":"771","G3":"46","G4":"79.90000000000001"},{"id":"8","G1":"korxonalarning o'z mablag'lari","G2":"360.1","G3":"68.8","G4":"37.3"},{"id":"9","G1":"aholi mablag'lari","G2":"202.8","G3":"109.6","G4":"21"},{"id":"10","G1":"to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"56.4","G3":"6,1 м.","G4":"5.9"},{"id":"11","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari","G2":"151.7","G3":"2,3 м.","G4":"15.7"}]