1asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:965.545.21002markazlashgan investitsiyalar:194.542.420.13byudjet mablag'lari106.5153.8114davlat maqsadli fond mablag'lari50.356.95.25tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari27.811.32.96hukumat kafolati ostida chet el kreditlari5.111.90.57markazlashmagan investitsiyalar:7714679.900000000000018korxonalarning o'z mablag'lari360.168.837.39aholi mablag'lari202.8109.62110to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar56.46,1 м.5.911tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari151.72,3 м.15.7