Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm;484.8;93.8 Sanoat, mlrd.so'm;637.5;16.4 Qurilish, mlrd.so'm;517.7;42.9 Chakana savdo, mlrd.so'm;1570.6;6.9 Yuk tashish, mln tn.;11.3;3.1 Yo'lovchi tashish, mln.kishi;110;0.7 Eksport, ming AQSH.doll.;18.2;0.1 Import ming. AQSH.doll.;27.2;21.1