[{"id":"1","G1":"Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, mlrd.so'm","G2":"484.8","G3":"93.8"},{"id":"2","G1":"Sanoat, mlrd.so'm","G2":"637.5","G3":"16.4"},{"id":"3","G1":"Qurilish, mlrd.so'm","G2":"517.7","G3":"42.9"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo, mlrd.so'm","G2":"1570.6","G3":"6.9"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"11.3","G3":"3.1"},{"id":"6","G1":"Yo'lovchi tashish, mln.kishi","G2":"110","G3":"0.7"},{"id":"7","G1":"Eksport, ming AQSH.doll.","G2":"18.2","G3":"0.1"},{"id":"8","G1":"Import ming. AQSH.doll.","G2":"27.2","G3":"21.1"}]