tashqi savdo aylanmasi;332.2;303.9;91.5 shu jumladan, MDH davlatlar;42.4;97.90000000000001;2,3 м. shu jumladan, boshqa davlatlar;289.7;206;71.09999999999999 eksport;237.8;232.6;97.8 shu jumladan, MDH davlatlar;19;72.3;3,8 м. shu jumladan, boshqa davlatlar;218.8;160.3;73.2 import;94.40000000000001;71.3;75.59999999999999 shu jumladan, MDH davlatlar;23.5;25.5;108.9 shu jumladan, boshqa davlatlar;70.90000000000001;45.8;64.5