[{"id":"1","G1":"tashqi savdo aylanmasi","G2":"332.2","G3":"303.9","G4":"91.5"},{"id":"2","G1":"shu jumladan, MDH davlatlar","G2":"42.4","G3":"97.90000000000001","G4":"2,3 м."},{"id":"3","G1":"shu jumladan, boshqa davlatlar","G2":"289.7","G3":"206","G4":"71.09999999999999"},{"id":"4","G1":"eksport","G2":"237.8","G3":"232.6","G4":"97.8"},{"id":"5","G1":"shu jumladan, MDH davlatlar","G2":"19","G3":"72.3","G4":"3,8 м."},{"id":"6","G1":"shu jumladan, boshqa davlatlar","G2":"218.8","G3":"160.3","G4":"73.2"},{"id":"7","G1":"import","G2":"94.40000000000001","G3":"71.3","G4":"75.59999999999999"},{"id":"8","G1":"shu jumladan, MDH davlatlar","G2":"23.5","G3":"25.5","G4":"108.9"},{"id":"9","G1":"shu jumladan, boshqa davlatlar","G2":"70.90000000000001","G3":"45.8","G4":"64.5"}]