[{"id":"1","G1":"go'sht (tirik vaznda), ming tn., shu jumladan:","G2":"36.5","G3":"106.6"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"1","G3":"123.3"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"35.1","G3":"106.2"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0.4","G3":"110.2"},{"id":"5","G1":"sut, ming tn., shu jumladan:","G2":"112.3","G3":"112.9"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"6.2","G3":"107.7"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"104.3","G3":"113.5"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1.8","G3":"98"},{"id":"9","G1":"tuxum, mln. dona, shu jumladan:","G2":"140.4","G3":"119.9"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"6.6","G3":"120.4"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"131.4","G3":"121.3"},{"id":"12","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"2.4","G3":"72.40000000000001"}]