[{"id":"1","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Yangibozor shaxarcha","G3":"2-MTM","G4":"99898","G5":"6061630","G6":" Saprboeva Zevarjon"},{"id":"2","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Yangibozor shaxarcha","G3":"4-MTM","G4":"99893","G5":"7414606","G6":" Matchonova Zulfiya"},{"id":"3","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Yangibozor shaxarcha","G3":"5-MTM","G4":"99898","G5":"6203538","G6":" Avezova Risolat"},{"id":"4","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Qalandar do‘rman qishlog‘i","G3":"6-MTM","G4":"99893","G5":"7465583","G6":" YAxshimuratova SHodmon"},{"id":"5","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Qalandar do‘rman qishlog‘i","G3":"7-MTM","G4":"99890","G5":"7256358","G6":" Bo‘ronova Gulora"},{"id":"6","G1":"Yangibozor tumani","G2":"CHo‘bolonchi qishlog‘i","G3":"8-MTM","G4":"99898","G5":"6066334","G6":" O‘razmetova SHirin"},{"id":"7","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Bog‘olon qishlog‘i","G3":"10-MTM","G4":"99894","G5":"2315889","G6":" Xujanafasova Qurbonoy"},{"id":"8","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Boshqirshix qishlog‘i","G3":"12-MTM","G4":"99893","G5":"2845079","G6":" Abdrimova Gulshod"},{"id":"9","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Bog‘olon qishlog‘i","G3":"13-MTM","G4":"99894","G5":"2315208","G6":" Raximboeva Muyassar"},{"id":"10","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Boshqirshix qishlog‘i","G3":"14-MTM","G4":"99891","G5":"9939511","G6":" YUldashova Malika"},{"id":"11","G1":"Yangibozor tumani","G2":"SHirinqo‘ng‘irot qishlog‘i","G3":"15-MTM","G4":"99894","G5":"3104643","G6":" Matsapoeva Sanobar"},{"id":"12","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Uyg‘ur qishlog‘i","G3":"17-MTM","G4":"99893","G5":"4685972","G6":" Jumaniyozova Gavhar"},{"id":"13","G1":"Yangibozor tumani","G2":"CHo‘bolonchi qishlog‘i","G3":"18-MTM","G4":"99894","G5":"4312468","G6":" Ochilova Xolida"},{"id":"14","G1":"Yangibozor tumani","G2":"SHirinqo‘ng‘irot qishlog‘i","G3":"20-MTM","G4":"99891","G5":"4299468","G6":" Matqurbonova Ro‘za"},{"id":"15","G1":"Yangibozor tumani","G2":"SHirinqo‘ng‘irot qishlog‘i","G3":"24-MTM","G4":"99894","G5":"1100051","G6":" Jumaboeva SHukurjon"},{"id":"16","G1":"Yangibozor tumani","G2":"Bo‘zqal’a qishlog‘i","G3":"25-MTM","G4":"99893","G5":"7411508","G6":" Jumaniyozova Inobat"}]