№;2016 y..;2017 y.1);o'sish, kamayish (-);2016 y.;2017 y..1) Tug'ilganlar;15209;14696;-513;17.5;16.6 O'lganlar;3755;4035;280;4.3;4.6 shu jumladan bir yoshgacha bolalar;253;302;49;12.9;15.8 Tabiiy o'sish;11454;10661;-793;13.2;12 Nikohlar;7507;7976;469;8.6;9 Ajralishlar;504;700;196;0.6;0.8