[{"id":"1","G1":"№","G2":"2016 y..","G3":"2017 y.1)","G4":"o'sish, kamayish (-)","G5":"2016 y.","G6":"2017 y..1)"},{"id":"2","G1":"Tug'ilganlar","G2":"15209","G3":"14696","G4":"-513","G5":"17.5","G6":"16.6"},{"id":"3","G1":"O'lganlar","G2":"3755","G3":"4035","G4":"280","G5":"4.3","G6":"4.6"},{"id":"4","G1":"shu jumladan bir yoshgacha bolalar","G2":"253","G3":"302","G4":"49","G5":"12.9","G6":"15.8"},{"id":"5","G1":"Tabiiy o'sish","G2":"11454","G3":"10661","G4":"-793","G5":"13.2","G6":"12"},{"id":"6","G1":"Nikohlar","G2":"7507","G3":"7976","G4":"469","G5":"8.6","G6":"9"},{"id":"7","G1":"Ajralishlar","G2":"504","G3":"700","G4":"196","G5":"0.6","G6":"0.8"}]