Yirik shoxli qoramol;848.2;100.4 shu jumladan:;; Fermer xo‘jaliklari;61.4;104.2 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari;780.4;100.1 Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;6.4;106.7 ulardan sigirlar;331.9;100.5 shu jumladan:;; Fermer xo‘jaliklari;23.4;106.8 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari;306.5;100 Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;2;100 Qo'y va echkilar;400.4;101.2 shu jumladan:;; Fermer xo‘jaliklari;32.8;114.7 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari;365.9;100.1 Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;1.7;113.3 Otlar;5.3;100.2 shu jumladan:;; Fermer xo‘jaliklari;0.5;102.2 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari;4.8;100.1 Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;; Parrandalar;5311;105.1 shu jumladan:;; Fermer xo‘jaliklari;1126;101.6 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari;3472;113.5 Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;713;80.59999999999999