[{"id":"1","G1":"Yirik shoxli qoramol","G2":"848.2","G3":"100.4"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"3","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"61.4","G3":"104.2"},{"id":"4","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"780.4","G3":"100.1"},{"id":"5","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"6.4","G3":"106.7"},{"id":"6","G1":"ulardan sigirlar","G2":"331.9","G3":"100.5"},{"id":"7","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"8","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"23.4","G3":"106.8"},{"id":"9","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"306.5","G3":"100"},{"id":"10","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"2","G3":"100"},{"id":"11","G1":"Qo'y va echkilar","G2":"400.4","G3":"101.2"},{"id":"12","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"13","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"32.8","G3":"114.7"},{"id":"14","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"365.9","G3":"100.1"},{"id":"15","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1.7","G3":"113.3"},{"id":"16","G1":"Otlar","G2":"5.3","G3":"100.2"},{"id":"17","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"18","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"0.5","G3":"102.2"},{"id":"19","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"4.8","G3":"100.1"},{"id":"20","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"","G3":""},{"id":"21","G1":"Parrandalar","G2":"5311","G3":"105.1"},{"id":"22","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"23","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"1126","G3":"101.6"},{"id":"24","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"3472","G3":"113.5"},{"id":"25","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"713","G3":"80.59999999999999"}]