1Yirik shoxli qoramol848.2100.42shu jumladan:3Fermer xo‘jaliklari61.4104.24Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari780.4100.15Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar6.4106.76ulardan sigirlar331.9100.57shu jumladan:8Fermer xo‘jaliklari23.4106.89Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari306.510010Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar210011Qo'y va echkilar400.4101.212shu jumladan:13Fermer xo‘jaliklari32.8114.714Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari365.9100.115Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar1.7113.316Otlar5.3100.217shu jumladan:18Fermer xo‘jaliklari0.5102.219Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari4.8100.120Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar21Parrandalar5311105.122shu jumladan:23Fermer xo‘jaliklari1126101.624Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari3472113.525Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar71380.59999999999999