[{"id":"1","G1":"Go‘sht (tirik vaznda), ming tn.","G2":"80.59999999999999","G3":"106.6"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"3","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"2.6","G3":"106.3"},{"id":"4","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"77.59999999999999","G3":"106.6"},{"id":"5","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0.4","G3":"105.9"},{"id":"6","G1":"Sut, ming tn.","G2":"517.8","G3":"106.1"},{"id":"7","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"8","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"22.3","G3":"106.1"},{"id":"9","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"494.2","G3":"106.1"},{"id":"10","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1.3","G3":"109.1"},{"id":"11","G1":"Tuxum, mln. dona","G2":"272","G3":"106.4"},{"id":"12","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":""},{"id":"13","G1":"Fermer xo‘jaliklari","G2":"16.5","G3":"104.2"},{"id":"14","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari","G2":"191.2","G3":"107.7"},{"id":"15","G1":"Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"64.3","G3":"103.4"}]