Tashilgan yuk, mln. tn;22.8;109.8 shu jumladan:;; avtomobil transportida;22.8;109.8 Yuk aylanmasi, mln. tn-km;533.8;107.2 shu jumladan:;; avtomobil transportida;533.8;107.2