1Tashilgan yuk, mln. tn22.8109.82shu jumladan:3avtomobil transportida22.8109.84Yuk aylanmasi, mln. tn-km533.8107.25shu jumladan:6avtomobil transportida533.8107.2