Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi;218.2;104.4 shu jumladan, avtomobil transportida;217.8;104.4 Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km;2273.4;104.4 shu jumladan, avtomobil transportida;2262.4;104.4