[{"id":"1","G1":"Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi","G2":"218.2","G3":"104.4"},{"id":"2","G1":" shu jumladan, avtomobil transportida","G2":"217.8","G3":"104.4"},{"id":"3","G1":"Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km","G2":"2273.4","G3":"104.4"},{"id":"4","G1":" shu jumladan, avtomobil transportida","G2":"2262.4","G3":"104.4"}]