1Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi218.2104.42 shu jumladan, avtomobil transportida217.8104.43Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km2273.4104.44 shu jumladan, avtomobil transportida2262.4104.4